LEMON JUSU / Nước chanh tươi

LEMON JUSU
Nước chanh tươi

60,000₫

MIKKUSU JUSU / Nước ép trái cây thập cẩm

MIKKUSU JUSU
Nước ép trái cây thập cẩm

120,000₫

ORENJI JUSU / Nước cam ép

ORENJI JUSU
Nước cam ép

100,000₫

PAIPAPPURU JUSU / Nước dứa ép

PAIPAPPURU JUSU
Nước dứa ép

80,000₫

PASSHON FURUTSU JUSU / Nước chanh leo

PASSHON FURUTSU JUSU
Nước chanh leo

80,000₫

RINGO JUSU / Nước táo ép

RINGO JUSU
Nước táo ép

100,000₫

SODA LEMON JUSU / Nước Soda chanh tươi

SODA LEMON JUSU
Nước Soda chanh tươi

80,000₫

UMEBOSHI JUSU / Nước mơ, xí muội dầm

UMEBOSHI JUSU
Nước mơ, xí muội dầm

60,000₫

UMESHU SOUR / Rượu Umetai với Soda

UMESHU SOUR
Rượu Umetai với Soda

80,000₫

VODKA LEMON SOUR / Rượu Vodka chanh tươi và Soda

VODKA LEMON SOUR
Rượu Vodka chanh tươi và Soda

80,000₫

VODKA ORANGE SOUR / Rượu Vodka cam tươi và Soda

VODKA ORANGE SOUR
Rượu Vodka cam tươi và Soda

80,000₫

VODKA TONIC / Rượu Vodka và Tonic

VODKA TONIC
Rượu Vodka và Tonic

80,000₫

ZABON FURUTSU JUSU / Nước bưởi ép

ZABON FURUTSU JUSU
Nước bưởi ép

120,000₫


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.