CHOTOKUSEN KUROMATSU HAKUSHIKA GOLD / Rượu Jyunmai gold (720ml)

CHOTOKUSEN KUROMATSU HAKUSHIKA GOLD
Rượu Jyunmai gold (720ml)

1,900,000₫

ETSUNO HAJIME / Rượu Etsuno Hajime (1800ml)

ETSUNO HAJIME
Rượu Etsuno Hajime (1800ml)

880,000₫

ETSUNO HAJIME / Rượu Etsuno Hajime (700ml)

ETSUNO HAJIME
Rượu Etsuno Hajime (700ml)

450,000₫

Hakushika Daijinro / Rượu Hakushika Daijinro (1800ml)

Hakushika Daijinro
Rượu Hakushika Daijinro (1800ml)

3,800,000₫

Hakushika Daijinro / Rượu Hakushika Daijinro (300ML)

Hakushika Daijinro
Rượu Hakushika Daijinro (300ML)

750,000₫

Hakushika Daijinro / Rượu Hakushika Daijinro (720ml)

Hakushika Daijinro
Rượu Hakushika Daijinro (720ml)

1,680,000₫

HAKUSHIKA KEISHUKU / Rượu Keishuku Gold (1800ml)

HAKUSHIKA KEISHUKU
Rượu Keishuku Gold (1800ml)

3,400,000₫

JYUN KINPAKU GOLD / Rượu Jyun kinpakuiri gold ( 1800ml )

JYUN KINPAKU GOLD
Rượu Jyun kinpakuiri gold ( 1800ml )

1,800,000₫

KIJURO / Rượu Kijuro (1800ml)

KIJURO
Rượu Kijuro (1800ml)

1,500,000₫

KIJURO / Rượu Kijuro (720 ml)

KIJURO
Rượu Kijuro (720 ml)

900,000₫

KYO NOSHIZUKU / Rượu Kyono Shizuku (300ml)

KYO NOSHIZUKU
Rượu Kyono Shizuku (300ml)

306,000₫

NIHON SAKARI NIGIWAI / Rượu Nihon Sakari Nigiwai (1800ml)

NIHON SAKARI NIGIWAI
Rượu Nihon Sakari Nigiwai (1800ml)

1,100,000₫

SEISHU HAKUSHIKA / Rượu Sake bình cói (1800ml)

SEISHU HAKUSHIKA
Rượu Sake bình cói (1800ml)

3,200,000₫

SHOCHIKUBAI / Rượu Shochikubai (1800ml)

SHOCHIKUBAI
Rượu Shochikubai (1800ml)

1,800,000₫

YAMAHAI SHIKOMI / Rượu Yamahai (1800ml)

YAMAHAI SHIKOMI
Rượu Yamahai (1800ml)

1,320,000₫

YAMAHAI SHIKOMI / Rượu Yamahai (720ml)

YAMAHAI SHIKOMI
Rượu Yamahai (720ml)

850,000₫


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.