Sushi,Maki en – NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI - NHÀ HÀNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG TẠI HÀ NỘI

THỰC ĐƠN
AKAARI

いくら/ Salmon Roe | Trứng Cá Hồi

いくら
Salmon Roe | Trứng Cá Hồi

225,000₫

うに / Urchin | Cầu Gai

うに
Urchin | Cầu Gai

280,000₫

しめさば / Vinegared Mackerel | CÁ SABA NGÂM GIẤM

しめさば
Vinegared Mackerel | CÁ SABA NGÂM GIẤM

90,000₫

たこ/ Octopus | Bạch Tuộc

たこ
Octopus | Bạch Tuộc

90,000₫

とびっこ/ Flying Fish Roe | Trứng Cá Chuồn

とびっこ
Flying Fish Roe | Trứng Cá Chuồn

145,000₫

まぐろ/ Tuna | Cá Ngừ

まぐろ
Tuna | Cá Ngừ

90,000₫

エビ/ Shrimp | Tôm

エビ
Shrimp | Tôm

120,000₫

カンパチ/ Amberjack | Cá Cam Nhật

カンパチ
Amberjack | Cá Cam Nhật

145,000₫

サーモン/ Salmon | Cá Hồi

サーモン
Salmon | Cá Hồi

115,000₫

サーモントロ/ Fatty Salmon | Bụng cá hồi

サーモントロ
Fatty Salmon | Bụng cá hồi

130,000₫

サーモンバッテラ/ Salmon Battera | Cá Hồi Ép Khuôn

サーモンバッテラ
Salmon Battera | Cá Hồi Ép Khuôn

170,000₫

シメにしん/ Herring Roe Vinegared | Cá Trích Ép Trứng

シメにしん
Herring Roe Vinegared | Cá Trích Ép Trứng

90,000₫

ホッキ貝/ Surf Clam | Sò Đỏ

ホッキ貝
Surf Clam | Sò Đỏ

135,000₫

卵/ Egg | Trứng Ngọt


Egg | Trứng Ngọt

50,000₫

大トロ/ Fatty Tuna | Bụng Cá Ngừ Vây Xanh

大トロ
Fatty Tuna | Bụng Cá Ngừ Vây Xanh

280,000₫

明太子 / Pollock roe | Trứng cá tuyết

明太子
Pollock roe | Trứng cá tuyết

145,000₫

炙り/ Grilled Half-dried | Nướng Tái Tổng Hợp

炙り
Grilled Half-dried | Nướng Tái Tổng Hợp

260,000₫

盛り合わせ (梅)/ Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

盛り合わせ (梅)
Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

425,000₫

盛り合わせ特別 / Assorted Special | TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

盛り合わせ特別
Assorted Special | TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

725,000₫

鰻/ Eel | Lươn Nhật


Eel | Lươn Nhật

145,000₫

鰻バッテラ/ Eel Battera | Lươn Ép Khuôn

鰻バッテラ
Eel Battera | Lươn Ép Khuôn

295,000₫


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty Cổ Phần Linh Nhâm - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Khang Long
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104385227, Ngày cấp: 19/01/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội