Sochu – NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI - NHÀ HÀNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG TẠI HÀ NỘI

THỰC ĐƠN
AKAARI

IICHIKO / Rượu Iichiko (720ml)

IICHIKO
Rượu Iichiko (720ml)

1,090,000₫

IMO TAIRIKU / Rượu Imo Tairiku (2000ml)

IMO TAIRIKU
Rượu Imo Tairiku (2000ml)

800,000₫

IMO TAIRIKU / Rượu Imo Tairiku (500ml)

IMO TAIRIKU
Rượu Imo Tairiku (500ml)

360,000₫

IMO TAIRIKU / Rượu Imo Tairiku (Double 70ml)

IMO TAIRIKU
Rượu Imo Tairiku (Double 70ml)

130,000₫

KANNOKO / Rượu Kannoko (720ml)

KANNOKO
Rượu Kannoko (720ml)

1,050,000₫

KUROUMA CHOUKI CHOZO / Rượu Kurouma Chouki Chozo (720ml)

KUROUMA CHOUKI CHOZO
Rượu Kurouma Chouki Chozo (720ml)

1,455,000₫

KUROUMA SIROMARU / Rượu Kurouma Siromaru (720ml)

KUROUMA SIROMARU
Rượu Kurouma Siromaru (720ml)

950,000₫

MUGI TAIRIKU / Rượu Mugi Tairiku(2000ml)

MUGI TAIRIKU
Rượu Mugi Tairiku(2000ml)

800,000₫

MUGI TAIRIKU / Rượu Mugi Tairiku(500ml)

MUGI TAIRIKU
Rượu Mugi Tairiku(500ml)

360,000₫

TENSON KOURIN / Rượu Tenson Kourin ( 720ml)

TENSON KOURIN
Rượu Tenson Kourin ( 720ml)

950,000₫

UME TAIRIKU / Rượu Ume Tairiku (500ml)

UME TAIRIKU
Rượu Ume Tairiku (500ml)

360,000₫

UMESHU KISHU CHOYA / Rượu mơ Choya (750ml)

UMESHU KISHU CHOYA
Rượu mơ Choya (750ml)

1,280,000₫


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty Cổ Phần Linh Nhâm - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Khang Long
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104385227, Ngày cấp: 19/01/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội