Whisky – NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI - NHÀ HÀNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG TẠI HÀ NỘI

THỰC ĐƠN
AKAARI

Ballentines 21 / Theo thời giá | Under Price

Ballentines 21
Theo thời giá | Under Price

6,800,000₫

Ballentines 30 years / Theo thời giá | Under Price

Ballentines 30 years
Theo thời giá | Under Price

21,000,000₫

Chivas 21 years / Theo thời giá | Under Price

Chivas 21 years
Theo thời giá | Under Price

5,900,000₫

Chivas 25 years / Theo thời giá | Under Price

Chivas 25 years
Theo thời giá | Under Price

15,500,000₫

Chivas 30 years / Theo thời giá | Under Price

Chivas 30 years
Theo thời giá | Under Price

0₫

HIBIKI 17 years / Theo thời giá | Under Price

HIBIKI 17 years
Theo thời giá | Under Price

0₫

HIBIKI 21 years / Theo thời giá | Under Price

HIBIKI 21 years
Theo thời giá | Under Price

0₫


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty Cổ Phần Linh Nhâm - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Khang Long
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104385227, Ngày cấp: 19/01/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội