Kobachi – NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI - NHÀ HÀNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG TẠI HÀ NỘI

THỰC ĐƠN
AKAARI

あわびスープ / Japanese Abalon Soup | SÚP BÀO NGƯ NHẬT

あわびスープ
Japanese Abalon Soup | SÚP BÀO NGƯ NHẬT

350,000₫

うに茶碗蒸し / Steamed Egg & Urchin Custard | TRỨNG HẤP CẦU GAI NHẬT

うに茶碗蒸し
Steamed Egg & Urchin Custard | TRỨNG HẤP CẦU GAI NHẬT

185,000₫

ぎんなん/ Ginkgo Nut | Bạch Quả Nướng

ぎんなん
Ginkgo Nut | Bạch Quả Nướng

75,000₫

マグロの目スープ / Tuna Eye Soup | SÚP  MẮT CÁ NGỪ

マグロの目スープ
Tuna Eye Soup | SÚP MẮT CÁ NGỪ

255,000₫

冷奴/ Japanese Chilled Tofu | Đậu Phụ Nhật

冷奴
Japanese Chilled Tofu | Đậu Phụ Nhật

38,000₫

冷奴盛り合わせ / Japanese Chilled Tofu Assorted | Đậu Phụ Nhật Tổng Hợp

冷奴盛り合わせ
Japanese Chilled Tofu Assorted | Đậu Phụ Nhật Tổng Hợp

85,000₫

枝豆/ Boild Green Soybeans | Đậu Nành Nhật Luộc

枝豆
Boild Green Soybeans | Đậu Nành Nhật Luộc

85,000₫

茶碗蒸し/ Japanese Steamed Egg Custard | Trứng hấp

茶碗蒸し
Japanese Steamed Egg Custard | Trứng hấp

125,000₫


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty Cổ Phần Linh Nhâm - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Khang Long
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104385227, Ngày cấp: 19/01/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội