Chinmi – NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI - NHÀ HÀNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG TẠI HÀ NỘI

THỰC ĐƠN
AKAARI

いか塩辛/ Salted Squid | Mắm Mực

いか塩辛
Salted Squid | Mắm Mực

105,000₫

いくらおろし/ Salmon Roe | Trứng Cá Hồi Với Củ Cải Mài

いくらおろし
Salmon Roe | Trứng Cá Hồi Với Củ Cải Mài

205,000₫

えいひれ 焼き / Grilled fins | Vi Cá Nướng

えいひれ 焼き
Grilled fins | Vi Cá Nướng

265,000₫

しらすおろし/ Japanese Anchovy | CÁ CƠM NHẬT

しらすおろし
Japanese Anchovy | CÁ CƠM NHẬT

125,000₫

たこわさ/ Octopus With Wasabi | Râu Bạch Tuộc Trộn Wasabi

たこわさ
Octopus With Wasabi | Râu Bạch Tuộc Trộn Wasabi

105,000₫

とびっこおろし/ Flying Fish Roe | TRỨNG CÁ CHUỒN VỚI CỦ CẢI MÀI

とびっこおろし
Flying Fish Roe | TRỨNG CÁ CHUỒN VỚI CỦ CẢI MÀI

125,000₫

ねぎとろ/ Mashed Tuna | Cá Ngừ Băm Nhuyễn

ねぎとろ
Mashed Tuna | Cá Ngừ Băm Nhuyễn

145,000₫

まぐろ納豆/ Fremented Soybeans with Tuna | Đậu Tương Lên Men Với Cá Ngừ

まぐろ納豆
Fremented Soybeans with Tuna | Đậu Tương Lên Men Với Cá Ngừ

125,000₫

納豆/ Fermented Soybeans | Đậu Tương Lên Men

納豆
Fermented Soybeans | Đậu Tương Lên Men

85,000₫


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty Cổ Phần Linh Nhâm - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Khang Long
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104385227, Ngày cấp: 19/01/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội