Agemono – NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI - NHÀ HÀNG NHẬT BẢN SANG TRỌNG TẠI HÀ NỘI

THỰC ĐƠN
AKAARI

KANY TEMPURA / Cua Chiên Cốm Tempura

KANY TEMPURA
Cua Chiên Cốm Tempura

150,000₫

いかフライ / Deep Fried Squid Rings | Mực Tươi Chiên Xù

いかフライ
Deep Fried Squid Rings | Mực Tươi Chiên Xù

150,000₫

げそ唐揚げ/ Deep Fried Squid Legs | Râu Mực Lăn Bột Chiên

げそ唐揚げ
Deep Fried Squid Legs | Râu Mực Lăn Bột Chiên

90,000₫

さつまいも天ぷら / Sweet Potato Tempura | Khoai Lang Chiên Tempura

さつまいも天ぷら
Sweet Potato Tempura | Khoai Lang Chiên Tempura

100,000₫

とんかつ/ Deep Fried Pork Cutlet | Thịt Heo Lăn Bột Chiên Xù

とんかつ
Deep Fried Pork Cutlet | Thịt Heo Lăn Bột Chiên Xù

110,000₫

コロッケ/ Croquette | Khoai Tây Nghiền Thịt Heo Chiên Xù

コロッケ
Croquette | Khoai Tây Nghiền Thịt Heo Chiên Xù

80,000₫

トントンチーズフライ / Tonton Cheese Fries | Thịt Heo Cuốn Phomai Chiên Xù

トントンチーズフライ
Tonton Cheese Fries | Thịt Heo Cuốn Phomai Chiên Xù

150,000₫

ナンコツ唐揚げ/ Deep Fried Chicken Cartilage | Sụn Gà Lăn Bột Chiên

ナンコツ唐揚げ
Deep Fried Chicken Cartilage | Sụn Gà Lăn Bột Chiên

90,000₫

ハムチーズフライ/Fried Ham Cheese With Tartar Sauce | Thịt Nguội Kẹp Phô Mai Chiên Xù

ハムチーズフライ
Fried Ham Cheese With Tartar Sauce | Thịt Nguội Kẹp Phô Mai Chiên Xù

90,000₫

ミックスフライ/ Fried Seafood | Hải Sản Tổng Hợp Chiên Xù

ミックスフライ
Fried Seafood | Hải Sản Tổng Hợp Chiên Xù

180,000₫

厚揚げ / Deep Fried Tofu | Đậu Phụ Chiên Cá Bào

厚揚げ
Deep Fried Tofu | Đậu Phụ Chiên Cá Bào

80,000₫

天ぷら盛り合わせ/ Mixed Tempura | Tempura Tổng Hợp

天ぷら盛り合わせ
Mixed Tempura | Tempura Tổng Hợp

195,000₫

小海老唐揚げ/ Deep Fried Shrimps | Tôm Chiên Giòn

小海老唐揚げ
Deep Fried Shrimps | Tôm Chiên Giòn

210,000₫

揚げ出し豆腐/ Deep Fried Tofu in Soup | Đậu Hũ Lăn Bột Chiên Với Súp

揚げ出し豆腐
Deep Fried Tofu in Soup | Đậu Hũ Lăn Bột Chiên Với Súp

80,000₫

海老フライ/ Crispy Fried Prawns | Tôm Sú Chiên Xù

海老フライ
Crispy Fried Prawns | Tôm Sú Chiên Xù

160,000₫

海老天ぷら/ Prawns Tempura | Tôm Chiên Tempura

海老天ぷら
Prawns Tempura | Tôm Chiên Tempura

190,000₫

牛コロッケ/ Beef Croquette | Khoai Tây Nghiền Với Thịt Bò Chiên Xù

牛コロッケ
Beef Croquette | Khoai Tây Nghiền Với Thịt Bò Chiên Xù

90,000₫

野菜天ぷら/ Vegetable Tempura | Rau Củ Chiên Tempura

野菜天ぷら
Vegetable Tempura | Rau Củ Chiên Tempura

100,000₫

鶏唐揚げ / Deep Fried Chicken | Gà Lăn Bột Chiên

鶏唐揚げ
Deep Fried Chicken | Gà Lăn Bột Chiên

110,000₫

鶏唐揚げ甘酢和え/ Fried Chicken With Sweet Vinegar | Gà Lăn Bột Chiên Sốt Giấm

鶏唐揚げ甘酢和え
Fried Chicken With Sweet Vinegar | Gà Lăn Bột Chiên Sốt Giấm

110,000₫


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty Cổ Phần Linh Nhâm - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Khang Long
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104385227, Ngày cấp: 19/01/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội