TUNA MAYONEZU MAKI / Japanese Tuna & Mayonaise Rolls | Cơm Cuộn Cá Ngừ Ngâm Dầu

TUNA MAYONEZU MAKI
Japanese Tuna & Mayonaise Rolls | Cơm Cuộn Cá Ngừ Ngâm Dầu

105,000₫

うなぎ巻き/ Eel Rolls | Cơm Cuộn Lươn

うなぎ巻き
Eel Rolls | Cơm Cuộn Lươn

165,000₫

お新香巻き/ Pickle Radish Roll | Củ Cải Nhật Muối

お新香巻き
Pickle Radish Roll | Củ Cải Nhật Muối

60,000₫

かっぱ巻き/ Cucumber Rolls | Cơm Cuộn Dưa Leo

かっぱ巻き
Cucumber Rolls | Cơm Cuộn Dưa Leo

50,000₫

たまご巻き/ Egg Rolls | Cơm Cuộn Trứng

たまご巻き
Egg Rolls | Cơm Cuộn Trứng

50,000₫

ねぎとろ巻き/ Mashed Tuna Roll | Cơm Cuộn Cá Ngừ Bằm Nhuyễn

ねぎとろ巻き
Mashed Tuna Roll | Cơm Cuộn Cá Ngừ Bằm Nhuyễn

120,000₫

イクラとサーモン巻き/ Salmon,Salmon Roe Hand Roll | Cơm Cuộn Cá Hồi Và Trứng Cá Hồi

イクラとサーモン巻き
Salmon,Salmon Roe Hand Roll | Cơm Cuộn Cá Hồi Và Trứng Cá Hồi

145,000₫

カリフォルニアロール/ California Roll | Cơm Cuộn Kiểu California

カリフォルニアロール
California Roll | Cơm Cuộn Kiểu California

125,000₫

クランチロール / Crunch Rolls | Tôm Chiên Tempura

クランチロール
Crunch Rolls | Tôm Chiên Tempura

120,000₫

サラダ巻き / Letus, Shrimp, Mayonaise Rolls | Cơm Cuộn Rau & Tôm

サラダ巻き
Letus, Shrimp, Mayonaise Rolls | Cơm Cuộn Rau & Tôm

105,000₫

サーモン巻き/ Salmon Rolls | Cơm Cuộn Cá Hồi

サーモン巻き
Salmon Rolls | Cơm Cuộn Cá Hồi

120,000₫

ドラゴンロール / Dragon Roll | Cơm Cuộn Lươn Bơ Và Dưa Leo

ドラゴンロール
Dragon Roll | Cơm Cuộn Lươn Bơ Và Dưa Leo

185,000₫

フィラデルフィアロール / Cheese, Cucumber, Letus,Tobiko Rolls | Cơm Cuộn Phô Mai

フィラデルフィアロール
Cheese, Cucumber, Letus,Tobiko Rolls | Cơm Cuộn Phô Mai

175,000₫

太巻き / Mixed Seaweed Rolls | Cơm Cuộn Rong Biển Tổng Hợp

太巻き
Mixed Seaweed Rolls | Cơm Cuộn Rong Biển Tổng Hợp

125,000₫

海老天巻き / Shrimp Tempura Rolls | Tôm Tempura

海老天巻き
Shrimp Tempura Rolls | Tôm Tempura

100,000₫

牛肉巻き/ Beef Rolls | Thịt Bò

牛肉巻き
Beef Rolls | Thịt Bò

120,000₫

納豆巻き/  Fremented Soybeans Rolls | Đậu Tương Lên Men

納豆巻き
Fremented Soybeans Rolls | Đậu Tương Lên Men

120,000₫

鉄火巻き/ Tuna Rolls | Cơm Cuộn Cá Ngừ

鉄火巻き
Tuna Rolls | Cơm Cuộn Cá Ngừ

100,000₫

鰻、さけ巻き / Eel,Salmon Roll | Lươn, Cá Hồi

鰻、さけ巻き
Eel,Salmon Roll | Lươn, Cá Hồi

265,000₫


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.