TUNA HIYASHI UDON,SOBA,RAMEN / Mỳ Udon,Soba,Somen Lạnh Với Cá Ngừ Ngâm Dầu

TUNA HIYASHI UDON,SOBA,RAMEN
Mỳ Udon,Soba,Somen Lạnh Với Cá Ngừ Ngâm Dầu

155,000₫

うどん・そば/ Hot Udon, Soba | Mì udon, soba nóng

うどん・そば
Hot Udon, Soba | Mì udon, soba nóng

120,000₫

かけうどん •そば•素麺 / Hot (Udon, Soba, Somen) Noodle | Mỳ (Udon, Soba,Somen) Nóng

かけうどん •そば•素麺
Hot (Udon, Soba, Somen) Noodle | Mỳ (Udon, Soba,Somen) Nóng

120,000₫

かけうどん•そば•素麺 / Hot (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Nóng

かけうどん•そば•素麺
Hot (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Nóng

120,000₫

ざるうどん •そば•素麺 / Cold (Udon, Soba, Somen) Noodle | Mỳ (Udon, Soba, Somen) Lạnh

ざるうどん •そば•素麺
Cold (Udon, Soba, Somen) Noodle | Mỳ (Udon, Soba, Somen) Lạnh

130,000₫

ざるうどん/ Cold Udon | Mỳ udon lạnh

ざるうどん
Cold Udon | Mỳ udon lạnh

110,000₫

ざるそば/ Cold Soba | Mì soba lạnh

ざるそば
Cold Soba | Mì soba lạnh

110,000₫

しょうゆラーメン / Ramen Noodles With Soy Sauce | Mỳ Ramen Súp Xì Dầu

しょうゆラーメン
Ramen Noodles With Soy Sauce | Mỳ Ramen Súp Xì Dầu

160,000₫

ちゃんぽん/ Seafood Ramen | Mỳ Ramen Hải Sản

ちゃんぽん
Seafood Ramen | Mỳ Ramen Hải Sản

168,000₫

とろろうどん・そば/ Noodles with Winged Yam | Udon, soba & khoai mỡ mài

とろろうどん・そば
Noodles with Winged Yam | Udon, soba & khoai mỡ mài

120,000₫

とんこつラーメン/ Pork Bone Ramen | Mì thịt heo súp trắng

とんこつラーメン
Pork Bone Ramen | Mì thịt heo súp trắng

128,000₫

らそーめん/ Somen noodles with soybeans jam soup | Mỳ Somen súp nước tương

らそーめん
Somen noodles with soybeans jam soup | Mỳ Somen súp nước tương

128,000₫

カレーうどん•そば•素麺 / Curry (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Súp Cà Ri

カレーうどん•そば•素麺
Curry (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Súp Cà Ri

148,000₫

カレーうどん・そば/ Cury udon, soba | Mỳ udon, soba thịt heo

カレーうどん・そば
Cury udon, soba | Mỳ udon, soba thịt heo

138,000₫

トムヤムクンラーメン / Tom Yam Ramen Noodles | Mỳ Ramen Súp Tôm Chua Cay

トムヤムクンラーメン
Tom Yam Ramen Noodles | Mỳ Ramen Súp Tôm Chua Cay

160,000₫

トムヤムクンラーメン/ Tom Yam Kung Ramen | Mì chua cay Tom Yam

トムヤムクンラーメン
Tom Yam Kung Ramen | Mì chua cay Tom Yam

138,000₫

ラーメン / Japanese Style Ramen | Mỳ Ramen Thịt Heo Với Cá Bào

ラーメン
Japanese Style Ramen | Mỳ Ramen Thịt Heo Với Cá Bào

138,000₫

ワンタンメン(塩・醤油) / Wantanmen (Salt or Soy Sauce) | Mỳ Hoành Thánh Súp Muối (Tương)

ワンタンメン(塩・醤油)
Wantanmen (Salt or Soy Sauce) | Mỳ Hoành Thánh Súp Muối (Tương)

160,000₫

ワンタンメン(塩・醤油)/ Chinese Dumpling ramen | Mì hoành thánh súp muối, tương

ワンタンメン(塩・醤油)
Chinese Dumpling ramen | Mì hoành thánh súp muối, tương

138,000₫

五目 あんかけ 焼きそば/ Seafood Crispy Fried Noodles | Mỳ Ramen Xào Giòn Hải Sản

五目 あんかけ 焼きそば
Seafood Crispy Fried Noodles | Mỳ Ramen Xào Giòn Hải Sản

160,000₫

五目あんかけ焼きそば/ Fried Chinese Seafood Noodles | Mì xào giòn hải sản

五目あんかけ焼きそば
Fried Chinese Seafood Noodles | Mì xào giòn hải sản

138,000₫


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.