JYO SUTEKI / American Beef Steak | Thăn Bò Mỹ Steak

JYO SUTEKI
American Beef Steak | Thăn Bò Mỹ Steak

280,000₫

KARUBI SUTEKI / Boneless Ribs Steak | Sườn Bò Mỹ Steak

KARUBI SUTEKI
Boneless Ribs Steak | Sườn Bò Mỹ Steak

345,000₫

OSUTORARIA SANRIBU NO GURIRU / Sườn Cừu Úc Nướng

OSUTORARIA SANRIBU NO GURIRU
Sườn Cừu Úc Nướng

486,000₫

カルビステーキ / Boneless Ribs Steak | Sườn Bò Mỹ Áp Chảo

カルビステーキ
Boneless Ribs Steak | Sườn Bò Mỹ Áp Chảo

295,000₫

ナムル / Pickled Vegetables | Đồ Chua

ナムル
Pickled Vegetables | Đồ Chua

40,000₫

ナムル/ Pickled Vegetables | Đồ chua

ナムル
Pickled Vegetables | Đồ chua

40,000₫

ミックス並 / Mix American Beef Grilled | Thịt Bò Mỹ Tổng Hợp

ミックス並
Mix American Beef Grilled | Thịt Bò Mỹ Tổng Hợp

800,000₫

ミックス並 / Mix Australia Beef Grilled | Thịt Bò Úc Tổng Hợp

ミックス並
Mix Australia Beef Grilled | Thịt Bò Úc Tổng Hợp

500,000₫

上カルビ / (American) Boneless Ribs | Sườn Bò Mỹ Không Xương

上カルビ
(American) Boneless Ribs | Sườn Bò Mỹ Không Xương

210,000₫

上ステーキ / American Beef | Thăn Bò Mỹ Steak

上ステーキ
American Beef | Thăn Bò Mỹ Steak

280,000₫

上ロス/ American Beef | Thăn Bò Mỹ

上ロス
American Beef | Thăn Bò Mỹ

210,000₫

並カルビ / (Australia) Boneless Ribs | Sườn Bò Úc Không Xương

並カルビ
(Australia) Boneless Ribs | Sườn Bò Úc Không Xương

120,000₫

並ロス / Australia Beef | Thăn Bò Úc

並ロス
Australia Beef | Thăn Bò Úc

120,000₫

和牛ステーキ / Wagyu Beef Steak | Thịt Bò Wagyu Steak

和牛ステーキ
Wagyu Beef Steak | Thịt Bò Wagyu Steak

1,450,000₫

和牛焼き/ Wagyu Beef Grilled | Thịt Bò Wagyu Steak

和牛焼き
Wagyu Beef Grilled | Thịt Bò Wagyu Steak

1,450,000₫

牛タン / Ox Tongue | Lưỡi Bò

牛タン
Ox Tongue | Lưỡi Bò

110,000₫

豚 / Pork Short Plate | Ba Chỉ Heo


Pork Short Plate | Ba Chỉ Heo

80,000₫


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.